ΟΙΚΟ.ΣΥΛΛ.ΑΝ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΓΗΠΑΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
 
 
 
 
 
Νέο Κατάστημα:

Ισθμός Κορίνθου:
T/F: +302741026857
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση
 

Μέγεθος γραφής

 
 
 
 

Δικαιολογητικά για οριστική διαγραφή από ιδιώτη Ι.Χ.

 

Έγγραφα απαραίτητα για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από Ιδιώτη

 
Ι.Χ.

 • 2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ α) ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ και β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ την ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ γ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ

 • ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ α) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (από υπουργείο συγκοινωνιών), β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ και γ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ από την Εφορία

ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ι.Χ Ή ΦΟΡΤΗΓΟ

 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΤΩΝ απλή φωτοτυπία
 • ΑΦΜ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ/ΤΩΝ
 • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΚΕΠ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον ιδιοκτήτη)
 

Δικαιολογητικά για οριστική διαγραφή από Ο.Ε.- Ε.Ε.

 

Έγγραφα απαραίτητα για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από O.E.- E.E.

 
Ι.Χ.

 • ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ α) ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ και β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ την ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ από την Εφορία

ΦΟΡΤΗΓΟ

 • ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ α) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (από υπουργείο συγκοινωνιών), β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ και γ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ι.Χ Ή ΦΟΡΤΗΓΟ

 • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ να φαίνονται: Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
  που να γράφει: ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ…………………………… ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από τον νόμιμο εκπρόσωπο που να γράφει :Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «………………………» δηλώνω υπεύθυνα ότι η εταιρία είναι σε ισχύ έως και σήμερα . ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ/ΩΝ
 • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΚΕΠ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
 • ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ σκοπός ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
 

Δικαιολογητικά για οριστική διαγραφή από Α.Ε. - Ε.Π.Ε

 

Έγγραφα απαραίτητα για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΑΕ-ΕΠΕ

 
Ι.Χ.

 • ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ α) ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ και β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ την ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ από την Εφορία

ΦΟΡΤΗΓΟ

 • ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ α) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (από υπουργείο συγκοινωνιών), β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ και γ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ι.Χ Ή ΦΟΡΤΗΓΟ

 • ΦΕΚ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ να φαίνονται: Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
  που να γράφει: ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ…………………………… ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από τον νόμιμο εκπρόσωπο που να γράφει: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «………………………»δηλώνω υπεύθυνα ότι η εταιρία είναι σε ισχύ έως και σήμερα . ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για διαγραφή του οχήματος.
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
 • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΚΕΠ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
 • ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ σκοπός ΔΙΑΓΡΑΦΗ.